Monday, February 12, 2007

Crime of passion


Στη δέκατη εντολή ο Θεός υπαγορεύει προς το Μωυσή: μην επιθυμήσεις τη γυναίκα του πλησίον σου. Δεν διευκρινίζει, όμως, τι συμβαίνει αν σε επιθυμήσει αυτή.